POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ

Aplikacja Pacjenta

 


1. Informacje udostępniane programowi Aplikacja Pacjenta to w szczególności:

a. Dane osobowe wraz z informacją o uczuleniach, planowanych badaniach, zabiegach i zleceniach medycznych pacjentów na oddziale
b. Używanie Aparatu pacjenta
b. Powiadomienia od personelu

2. Informacje przesyłane przez program Księgi Oddziałowej do Aplikacja Pacjenta to w szczególności:

a. Powiadomienia dla pacjenta używającego Aplikacji Pacjenta
b. Dane pacjenta