POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ

Aplikacja Pacjenta

 

<!–

Wydana w dniu 6.03.2017 r. przez:

Nazwa

KAMSOFT Spółka Akcyjna

Nr NIP

9542685559

Adres

40-235 Katowice, ul. 1 Maja 133

REGON

241371988

Organ Rejestracyjny

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS

Numer KRS

0000345075

Reprezentacja I

Zygmunt Kamiński – reprezentacja 1-osobowa

Stanowisko

Prezes Zarządu

Reprezentacja II

Grzegorz Mródź – reprezentacja 1-osobowa

Stanowisko

Wiceprezes Zarządu

Kapitał zakładowy

52 600 000.00 zł

Stan opłaty

Opłacony w całości


–>
1. Informacje udostępniane programowi Aplikacja Pacjenta to w szczególności:

a. Dane osobowe wraz z informacją o uczuleniach, planowanych badaniach, zabiegach i zleceniach medycznych pacjentów na oddziale
b. Używanie Aparatu pacjenta
b. Powiadomienia od personelu

2. Informacje przesyłane przez program Księgi Oddziałowej do Aplikacja Pacjenta to w szczególności:

a. Powiadomienia dla pacjenta używającego Aplikacji Pacjenta
b. Dane pacjenta