POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ

Dla Pacjenta

 

Wydana w dniu 31.05.2023 r. przez:

Nazwa

KAMSOFT Spółka Akcyjna

Nr NIP

9542685559

Adres

40-235 Katowice, ul. 1 Maja 133

REGON

241371988

Organ Rejestrowy

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS

Numer KRS

0000345075

Kapitał zakładowy

52 600 000.00 zł, opłacony w całości

Numer BDO

000265137


I. Informacje ogólne

Producentem aplikacji mobilnej Dla Pacjenta jest KAMSOFT S.A. z siedzibą w Katowicach, szczegółowe dane powyżej.

W trosce o bezpieczeństwo danych użytkowników aplikacji mobilnej Dla Pacjenta, KAMSOFT S.A. opracowała niniejszą Politykę prywatności, która określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych użytkowników.

Proces bezpieczeństwa informacji został w KAMSOFT S.A. zbudowany i certyfikowany w oparciu o wymagania normy ISO/IEC 27001:2013 oraz uzupełniony o wymogi prawa regulującego proces przetwarzania i ochrony danych osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

II. Dane osobowe

W celu korzystania z aplikacji mobilnej Dla Pacjenta może być konieczne podanie danych osobowych użytkownika, przy czym dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na urządzeniu mobilnym użytkownika w postaci wizytówki. KAMSOFT S.A. nie przetwarza, w tym nie gromadzi danych osobowych użytkownika.

Na wyraźne polecenie użytkownika, dane użytkownika zapisane w wizytówce mogą zostać przekazane wskazanemu przez niego podmiotowi np. placówce medycznej w celu zarejestrowania wizyty. Przekazywane dane są zabezpieczone w taki sposób aby niemożliwe było ich odczytanie zarówno przez KAMSOFT S.A. jak i podmioty trzecie (inne niż podmiot wskazany przez użytkownika).

III. Dostęp do uprawnień na urządzeniu mobilnym

Aplikacja mobilna Dla Pacjenta może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
1) aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania kodu QR m.in. w celu rejestracji aplikacji.
Uprawnienia aplikacji mobilnej użytkownik może wyłączyć lub odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub przez odinstalowanie aplikacji. W celu zalogowania się do aplikacji mobilnej Dla Pacjenta możliwe jest skorzystanie z technologii potwierdzania tożsamości przy pomocy danych biometrycznych. KAMSOFT S.A. nie przechowuje żadnych danych biometrycznych użytkowników, dane te znajdują się wyłącznie po stronie dostawcy urządzenia.

IV. Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących stosowanej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt na adres wskazany powyżej lub pocztą elektroniczną na adres: portalsomed@kamsoft.pl.

V. Postanowienia końcowe

KAMSOFT S.A. zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności w sytuacji zmian prawnych lub związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań informatycznych.