POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ

Karta Anestezjologiczna

 1. Wymiana danych odbywa się między usługą sieciową systemu MEDIS udostępniającą niezbędne interfejsy komunikacyjne dla programu.

a. Dostęp do danych systemu MEDIS udostępniany jest wyłącznie po prawidłowej autoryzacji operatora tego systemu.
– Zarówno nazwy operatorów jak i hasła przechowywane są w systemie MEDIS.
– Wymogi dotyczące jakości hasła, okresu jego wygasania jak i innych parametrów związanych z uwierzytelnieniem operatora zależą od przyjętej przez użytkownika końcowego polityki bezpieczeństwa i określone są konfiguracją systemu MEDIS.

2. Informacje udostępniane programowi Karta Anestezjologiczna to w szczególności :

a. Dane osobowe pacjenta.
b. Wyniki badań diagnostycznych i laboratoryjnych pacjenta.
c. Opisy ogólnego stanu zdrowia.

3. Informacje przesyłane przez program Karta Anestezjologiczna do usługi systemu MEDIS to w szczególności:

a. Dane operatora systemu MEDIS takie jak imię, nazwisko.
b. Informacje na temat realizowanych pacjentowi podań leków, płynów, produktów krwi i gazów anestetycznych.
c. Informacje na temat zastosowanych na pacjencie znieczuleń.
d. Informacje na temat parametrów życiowych pacjenta.