POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ

Księga Oddziałowa

 

<!–

Wydana w dniu 6.03.2017 r. przez:

Nazwa

KAMSOFT Spółka Akcyjna

Nr NIP

9542685559

Adres

40-235 Katowice, ul. 1 Maja 133

REGON

241371988

Organ Rejestracyjny

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS

Numer KRS

0000345075

Reprezentacja I

Zygmunt Kamiński – reprezentacja 1-osobowa

Stanowisko

Prezes Zarządu

Reprezentacja II

Grzegorz Mródź – reprezentacja 1-osobowa

Stanowisko

Wiceprezes Zarządu

Kapitał zakładowy

52 600 000.00 zł

Stan opłaty

Opłacony w całości


–>
1. Wymiana danych odbywa się między usługą sieciową systemu MEDIS lub usługę sieciową Księgi Oddziałowej. Obie usługi udostępniają niezbędne interfejsy komunikacyjne dla programu.

a. Dostęp do danych systemu MEDIS udostępniany jest wyłącznie po prawidłowej autoryzacji operatora tego systemu.
– Zarówno nazwy operatorów jak i hasła przechowywane są w systemie MEDIS.
– Wymogi dotyczące jakości hasła, okresu jego wygasania jak i innych parametrów związanych z uwierzytelnieniem operatora zależą od przyjętej przez użytkownika końcowego polityki bezpieczeństwa i określone są konfiguracją systemu MEDIS.
b. Dostęp do danych oferowanych przez usługę sieciową Księgi Oddziałowej jest wyłącznie po prawidłowej autoryzacji serwerów między sobą.

2. Informacje udostępniane programowi Księga Oddziałowa to w szczególności:

a. Dane osobowe wraz z informacją o uczuleniach, planowanych badaniach, zabiegach i zleceniach medycznych pacjentów na oddziale.
b. Raporty pielęgniarskie i lekarskie.
c. Status zajętości sal i łóżek.
d. Powiadomienia od pacjentów.

3. Informacje przesyłane przez program Księga Oddziałowa do usługi systemu MEDIS to w szczególności:

a. Informacje o zmianie lub zajęciu łózka przez pacjenta.
b. Informacje o planowanych wypisach.

4. Informacje przesyłane przez program Księga Oddziałowa do usługi Księgi Oddziałowej to w szczególności:

a. Powiadomienia dla pacjenta używającego Aplikacji Pacjenta.