POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ

KtoMaLek

 

Wydana w dniu 11.05.2020 r. przez:

Nazwa

KAMSOFT Spółka Akcyjna

Nr NIP

9542685559

Adres

40-235 Katowice, ul. 1 Maja 133

REGON

241371988

Organ Rejestrowy

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS

Numer KRS

0000345075

Kapitał zakładowy

52 600 000.00 zł, opłacony w całości

Numer BDO

000265137


I. Informacje ogólne

Producentem aplikacji mobilnej KtoMaLek jest KAMSOFT S.A. z siedzibą w Katowicach, szczegółowe dane powyżej.

W trosce o bezpieczeństwo danych użytkowników aplikacji mobilnej KtoMaLek, KAMSOFT S.A. opracowała niniejszą Politykę prywatności, która określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych użytkowników.

Proces bezpieczeństwa informacji został w KAMSOFT S.A. zbudowany i certyfikowany w oparciu o wymagania normy ISO/IEC 27001:2013 oraz uzupełniony o wymogi prawa regulującego proces przetwarzania i ochrony danych osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

II. Dane osobowe

W celu korzystania z aplikacji mobilnej KtomaLek może być konieczne podanie danych osobowych użytkownika. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu dokonania rezerwacji produktu w aptece.

Administratorami danych osobowych są KAMSOFT S.A. oraz apteka wybrana przez użytkownika. Pełne dane adresowe, wybranej przez użytkownika apteki, będą widoczne przy dokonywaniu rezerwacji.

Administratorzy danych osobowych działają samodzielnie. Każdy z nich ponosi odpowiedzialność w zakresie przetwarzanych przez nich danych osobowych.

Na wyraźne polecenie użytkownika, dane użytkownika mogą zostać przekazane wskazanemu przez niego podmiotowi – aptece – w celu dokonania zamówienia. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane wyłącznie w celu jednorazowej realizacji złożonego zamówienia. Użytkownicy aplikacji mobilnej KtoMaLek przekazują następujące dane osobowe:

1) Imię,

2) Nazwisko,

3) Adres e-mail,

4) Numer telefonu;

przy czym KAMSOFT S.A. przetwarza jedynie adres e-mail użytkownika. Przekazywane dane są zabezpieczone w taki sposób, aby niemożliwe było ich odczytanie przez podmioty trzecie (inne niż podmiot wskazany przez użytkownika). Dane osobowe przetwarzane przez KAMOSFT S.A. są przetwarzane w zbiorze doraźnym oraz zostają usunięte po zakończeniu realizacji zamówienia.

Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

III. Dostęp do uprawnień na urządzeniu mobilnym

Aplikacja mobilna KtoMaLek może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

1) Informacji o położeniu w celu zlokalizowania najbliższych aptek, w których możliwa jest rezerwacja leków i innych produktów.

2) aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania kodu QR m.in. w celach wczytania dokonanej rezerwacji leków i innych produktów, oraz e-recept.

Uprawnienia aplikacji mobilnej użytkownik może wyłączyć lub odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji.

IV. Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących stosowanej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt na adres wskazany powyżej lub pocztą elektroniczną na adres: pomoc@ktomalek.pl.

V. Postanowienia końcowe

KAMSOFT S.A. zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności w sytuacji zmian prawnych lub związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań informatycznych.