POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ

Obchód lekarski

 

1. Wymiana danych odbywa się między usługą sieciową systemu MEDIS udostępniającą niezbędne interfejsy komunikacyjne dla programu.

a. Dostęp do danych systemu MEDIS udostępniany jest wyłącznie po prawidłowej autoryzacji operatora tego systemu.
– Zarówno nazwy operatorów jak i hasła przechowywane są w systemie MEDIS.
– Wymogi dotyczące jakości hasła, okresu jego wygasania jak i innych parametrów związanych z uwierzytelnieniem operatora zależą od przyjętej przez użytkownika końcowego polityki bezpieczeństwa i określone są konfiguracją systemu MEDIS.

2. Informacje udostępniane programowi Obchód Lekarski to w szczególności :

a. Potwierdzenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych finansowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
b. Dane osobowe, dane adresowe, historia medyczna pacjenta.
c. Wyniki wywiadów i badań przedmiotowych przeprowadzonych na pacjencie.
d. Opisy ogólnego stanu zdrowia.

3. Informacje przesyłane przez program Obchód Lekarski do usługi systemu MEDIS to w szczególności:

a. Dane operatora systemu MEDIS takie jak imię, nazwisko.
b. Informacje na temat ordynowanych pacjentowi leków.