POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ

Wizyta Położnej

 

1. Wymiana danych odbywa się między usługą sieciową systemu SOMED/PPS/SERUM udostępniającą niezbędne interfejsy komunikacyjne dla programu.

a. Program Wizyta Położnej wymienia dane osobowe z systemem SOMED/PPS/SERUM za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL.
b. Dostęp do danych systemu SOMED/PPS/SERUM udostępniany jest wyłącznie po prawidłowej autoryzacji operatora tego systemu.
– Zarówno nazwy operatorów jak i hasła przechowywane są w systemie SOMED/PPS/SERUM.
– Wymogi dotyczące jakości hasła, okresu jego wygasania jak i innych parametrów związanych z uwierzytelnieniem operatora zależą od przyjętej przez użytkownika końcowego polityki bezpieczeństwa i określone są konfiguracją systemu SOMED/PPS/SERUM.

2. Informacje udostępniane programowi Wizyta Położnej to w szczególności :

a. Potwierdzenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych finansowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
b. Dane osobowe, dane teleadresowe, historia medyczna pacjenta.
c. Opisy ogólnego stanu zdrowia.
d. Informacje na temat uczuleń pacjenta na substancje czynne leków.
e. Rozpoznania ICD-10.

3. Informacje przesyłane przez program Wizyta Położnej do usługi systemu SOMED/PPS/SERUM to w szczególności:

a. Dane operatora systemu SOMED/PPS/SERUM takie jak imię, nazwisko.
b. Informacje na temat ordynowanych pacjentowi leków, wystawianych skierowań, zwolnień ZUS i orzeczeń.
c. Informacje na temat uczuleń pacjenta na substancje czynne leków.
d. Wyniki wywiadów i badań przedmiotowych przeprowadzonych na pacjencie.
e. Opisy ogólnego stanu zdrowia.
f. Rozpoznania ICD-10.