Serwuś

SYSTEM WERYFIKACJI UPRAWNIEŃ UBEZPIECZONYCH ŚWIADCZENIOBIORCÓW
NR KAT. 4420PI02.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

Innowacyjne rozwiązania

Główną zaletą korzystania z systemu SerWuś jest niezależność w stosunku do aplikacji w zakresie weryfikacji statusu ubezpieczonych NFZ. Kolejną innowacją jest dostęp do SerWUŚ przy wykorzystaniu:

  • smartphone (iOS/iPhone, Android, Windows Phone)
  • tabletu iPad, Android, Windows 8
  • notebooka z przeglądarką internetową (Windows, Mac, Linux)
  • dowolnego telefonu komórkowego (SMS).

SerWUŚ jest idealnym rozwiązaniem w sytuacji braku dostępu do komputera, umożliwiając weryfikację uprawnień za pomocą wysyłki SMS z telefonu komórkowego.

Przewaga systemu

Technologia internetowa pozwala na swobodne i wygodne korzystanie z systemu SerWUŚ w każdym miejscu i czasie. System może być wykorzystywany przez dowolną liczbę personelu placówki medycznej. Automatyczne zapisywanie i archiwizacja wyników weryfikacji uprawnień (w odpowiednio zabezpieczonym i spełniającym rygorystyczne wymagania ochrony danych osobowych systemie) pozwala na sprawne ich wykorzystanie w procesie sprawozdawczym z NFZ w aplikacjach produkcji KAMSOFT S.A.

Korzyści wdrożenia

Łatwość wykorzystania aplikacji przez firmy współpracujące z placówką medyczną w zakresie rozliczania z NFZ. Wystarczy uruchomić moduł integracyjny np. z KS-PPS, który automatycznie pobierze wyniki weryfikacji uprawnień, a następnie powiąże dane z wykonanymi na rzecz pacjentów świadczeniami medycznymi.

Wygoda u życia aplikacji w rejestracji jak i gabinecie lekarskim. Aby sprawdzić status uprawnień pacjenta wystarczy skorzystać z SerWUŚ na komputerze z dostępem do Internetu lub wysłać SMS z telefonu komórkowego. Dzięki automatycznemu generowaniu raportów z przeprowadzonych weryfikacji uprawnień, placówka otrzyma możliwość sprawozdawania danych do NFZ.

Sprawne i skuteczne weryfikowanie uprawnień pacjentów podczas wizyt domowych lub miejsc, w których nie ma dostępu do Internetu. Wystarczy za pomocą telefonu komórkowego z dostępem do Internetu połączyć się z SerWUŚ i przeprowadzić weryfikację uprawnień pacjenta lub wysłać SMS z PESEL pacjenta na numer +48 799 599 466 aby zwrotnie otrzymać SMS z informacją o stanie uprawnień pacjenta. Wynik tej weryfikacji również zostanie zarejestrowany w SerWUŚ i będzie bez problemu użyty do rozliczenia z NFZ.