Podsumowanie 2020 roku w systemie aptecznym KS-AOW

11 stycznia 2021, 15:58
Powrót

Rok 2020 to czas bez precedensu. Kiedy cały świat zwolnił, a wiele branż właściwie zaprzestało działalności, KAMSOFT gwałtownie przyspieszył, aby umożliwić użytkownikom swoich systemów pracę w obliczu nadzwyczajnych wymagań. Sprawiło to, że do systemu KS-AOW wprowadzono rekordową liczbę modyfikacji, co przełożyło się na ponad 150 aktualizacji dla aptek otwartych oraz ponad 50 dla aptek szpitalnych. Wszystko po to, aby umożliwić farmaceutom nieprzerwaną pracę w warunkach zmieniającego się w zawrotnym tempie prawa. E-Recepta, wdrożona w lutym, w marcu okazała się strzałem w dziesiątkę i ochroniła miliony pacjentów przed koniecznością osobistych wizyt w przychodniach. W praktyce pozwoliło to wdrożyć teleporady.  Ponadto bezdotykowa realizacja e-recept w aptekach, pomogła chronić zdrowie farmaceutów. Według szacunków uruchomienie elektronicznego potwierdzanie zleceń na wyroby medyczne, tzw. eZWM, pozwoliło zmniejszyć ilość osobistych wizyt w oddziałach NFZ o około milion.  Z kolei ZSMOPL czy JPK-VAT, to tylko niektóre z projektów publicznych, do których również został dostosowany program apteczny. Co warto podkreślić, te zmiany zawsze były dostarczone na czas. W systemie znalazły się również nowatorskie funkcjonalności takie jak RepoCloud czy TurboBLOZ i GRUPEX dostarczane do aptek prosto z „chmury”.  Zapewne większość z Państwa nie pamięta wszystkich zmian, które trafiły do programu aptecznego. Na tym jednak polega nasza rola – to my dbamy o to, żeby Farmaceuci mogli skupić się na pacjentach, a nie na systemach. Zachęcamy zatem Państwa do zapoznania się z krótkim podsumowaniem, w którym zaprezentujemy najważniejsze zmiany wdrożone w aptekach korzystających z systemu KS-AOW w roku 2020. – Grzegorz Mródź, Prezes Zarządu KAMSOFT S.A.

e-Recepta

Przez dwuletni okres jej funkcjonowania w Polsce, e-Recepta znacznie ewoluowała zarówno pod kątem dostosowań prawnych, jak i funkcjonalnych. W obecnym roku także zaszło wiele istotnych zmian, w tym zakresie, które nie ominęły systemu aptecznego. Wprowadzono między innymi:

W kwietniu została wprowadzona e-Recepta farmaceutyczna, a moduł e-Recepta został rozbudowany o nowe funkcjonalności. Wraz z wprowadzonymi zmianami, system umożliwia zainstalowanie odpowiednich certyfikatów, a także wystawienie i realizację e-Recept farmaceutycznych przez farmaceutę. Dodatkowym ułatwieniem dla farmaceutów jest wykorzystanie w trakcie wystawiania e-recept farmaceutycznych Dawkomatu, który wspomaga wystawiającego podczas określania dawkowania dla pacjenta i umożliwia przypominanie pacjentowi o przyjęciu kolejnej dawki leku za pomocą aplikacji VisiMed.

Asystent e-Recepty

Od września 2019 roku e-Recepta może być wystawiona z terminem realizacji 365 dni – z pewnymi wyjątkami. W związku z tym firma KAMSOFT wprowadziła asystenta e-Recepty, który pomaga określić liczbę opakowań jaką farmaceuta może w danym momencie wydać pacjentowi w oparciu o obowiązujące regulacje prawne.

Asystent reglamentacji

To kolejna pomocna funkcjonalność, która okazała się przydatna szczególnie w czasie pandemii.
W odpowiedzi na rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu niektórych produktów leczniczych na jednego pacjenta, powstał asystent reglamentacji. Aplikacja wspiera farmaceutów w wydawaniu właściwej ilości leku znajdującego się na liście środków reglamentowanych.

Komunikacja z systemem KOWAL

KS-MediVeris zintegrowany z KS-AOW został stworzony w 2019 roku i cały czas jego funkcjonalność jest rozwijana. W 2020 roku dodano nową wizualizację wyświetlania informacji zwrotnej z systemu KOWAL
z wyjaśnieniem co oznacza wskazany kod alertu lub komunikatu.

e-ZWM

Jedną z tegorocznych zmian było także wprowadzenie modułu e-ZWM, który umożliwia potwierdzenie realizacji wniosku na zaopatrzenie w wyroby medyczne w całości przez system KS-AOW. Nie ma więc konieczności dodatkowego logowania się przez aptekę na portalu SZOI lub Portalu Świadczeniodawcy. Co ważne, nowa funkcjonalność dedykowana jest zarówno dla aptek, jak i sklepów z wyrobami medycznymi. Wprowadzenie tego rozwiązania poprzedzone było pilotażem, w którym udział wzięło kilka tysięcy farmaceutów.

Nowa jakość obsługi pacjenta

W 2020 roku KAMSOFT wprowadził nową usługę Grupex, która podnosi jakość pracy farmaceuty, podczas obsługi pacjenta oraz minimalizuje czas realizacji sprzedaży. Na czym ona polega? Farmaceuta podczas sprzedaży ma szybki dostęp do bazy leków, jakie może zaproponować pacjentowi w aspekcie danej jednostki chorobowej.

W kwietniu ukazał się także TurboBLOZ, czyli nowy mechanizm wyszukiwania leków, który działa w trybie online. Dzięki temu zapewnia dostęp do aktualnych kart produktów w bazie KS-BLOZ. Użytkownik otrzymuje również informację o dostępności produktu wg KtoMaLek.

W lipcu zostały wprowadzone nowe przepisy, dające kobietom w ciąży prawo do bezpłatnych leków z wykazu. System KS-Apteka został rozbudowany o możliwość realizacji takich recept oraz przekazania odpowiedniego raportu do NFZ.

Dostosowanie do wymogów skarbowych

W październiku i listopadzie głównym tematem były zagadnienia dotyczące sprawozdawczości działalności za pomocą JPK-VAT. KS-AOW daje farmaceucie możliwość oznaczenia faktury kodem GTU. Rozbudowano  standardy komunikacji systemu aptecznego z systemami finansowo-księgowymi w zakresie rozszerzonej informacji o zdarzeniach gospodarczych mających miejsce w aptece.

Repozytorium dokumentów elektronicznych w chmurze – RepoCloud

W aptece zachodzi bardzo dużo procesów. Tworzy się ogromną ilość dokumentów – w tym przede wszystkim elektronicznych, wpływających na rozmiar bazy danych i bezpieczeństwo. UsługaRepoCloud świadczona przez KAMSOFT jest nowym rozwiązaniem mającym na celu zwiększenie bezpieczeństwa danych oraz zmniejszenie aptecznej bazy danych, w tym ochronę kopii e-Recept i dokumentów realizacji recept przed ewentualnym działaniem programów szyfrujących i wymuszających okup za odszyfrowanie dysku.

Nowy dodatkowy moduł ZSMOPL dla bardziej wymagających

W tym roku został również stworzony dodatkowy moduł ZSMOPL – MAR 03 dający możliwość weryfikacji stanów magazynowych zaraportowanych do ZSMOPL. Za pomocą tej funkcjonalności użytkownik porówna stan przesłany do ZSMOPL ze stanem w aptece i dokona ewentualnej korekty.

W systemie KS-AOW dodano także możliwość przesłania braków do WIF na podstawie listy braków pobranych z hurtowni, dzięki temu proces ten odbywa się właściwie automatycznie.

Nowy moduł jest rozwinięciem, dla bardziej wymagających użytkowników, standardowego modułu ZSMOPL, który cały czas jest dostępny, a w roku 2020 był na bieżąco aktualizowany.

eWizyta apteczna

Okres pandemii ograniczył bezpośrednie wizyty przedstawicieli farmaceutycznych w aptekach. Dzięki KS-NaviCon możliwe jest  zdalne przygotowanie zamówień dla aptek oraz ich automatyzacja w systemie aptecznym.  

Komunikacja z rynkiem – Materiały informacyjne i edukacyjne dla farmaceutów

W lutym 2020 roku firma KAMSOFT wprowadziła serwis informacyjny OSOZ-NEWS, który prezentuje codziennie aktualne i najważniejsze wiadomości z rynku ochrony zdrowia w Polsce i na świecie. Serwisy dedykowane dla farmacji publikowane są we wtorki.

Z kolei OSOZ-TUTOR to serwis szkoleniowy dla medycyny i farmacji, którego celem jest doskonalenie umiejętności obsługi systemów informatycznych produkcji KAMSOFT w tym systemu KS-AOW. W ramach materiałów prezentowane są również nowe funkcjonalności oraz zmiany w programie aptecznym.

Pharmacy Education to dedykowane miejsce w programie aptecznym, w którym zamieszczane są treści naukowe wspierające działania edukacyjne, w zakresie stosowania danych produktów czy działań profilaktycznych.

Podsumowując, rok 2020 był bardzo intensywny i wymagający dla wielu branż, a w szczególności dla sektora ochrony zdrowia. Czas pandemii koronawirusa bez wątpienia zapisze się na kartach historii i w pamięci wielu ludzi. Świat cyfrowy znacznie przyspieszył, a wiele procesów można było zrealizować dzięki e-usługom wprowadzonym w medycynie i w farmacji.

Zachęcamy do obejrzenia filmowego podsumowaniu roku.