Zapowiedź pilotażu pharmind XF

12 stycznia 2024, 14:17
Powrót

KAMSOFT uruchamia pilotaż rozwiązania informatycznego pharmind XF, które wspiera firmy w wystawianiu i przetwarzaniu faktur ustrukturyzowanych i w komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Rozwiązanie pharmind XF w wersji pilotażowej będą weryfikować użytkownicy systemów dziedzinowych KAMSOFT, wytypowani na podstawie ankiet i spełniający warunki pilotażu. 

Pilotaż ten pozwoli na: 

– weryfikację zgodności działania środowiska produkcyjnego KSeF z dokumentacją udostępnianą przez Ministerstwo Finansów oraz środowiskiem testowym KSeF, 

 – weryfikację działania pharmind XF ze środowiskiem produkcyjnym KSeF w różnych scenariuszach użycia realizowanych przez podmioty o różnych profilach działalności,   

– zebranie uwag od użytkowników w celu poprawy ergonomii i efektywności pracy z docelową wersją pharmind XF.  

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu on-line, podczas którego zostaną szczegółowo omówione kwestie takie jak, wymagania systemowe i organizacyjne związane z wdrożeniem KSeF, warunki, które powinien spełnić uczestnik pilotażu oraz fazy i terminy jego przeprowadzenia.  

Spotkanie odbędzie się on-line, 16 stycznia 2024 r. o godz. 9.00  

szczegóły dostępne są na stronie www.osoz.pl/pharmindXF