KS-PPS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY
NR KAT. 2153PI02.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

Opis rozwiązania problemu odczytu licencji

W przypadku problemów z uruchomieniem programu, objawiającego się błędem o nieprawidłowym podpisie licencji należy pobrać spod adresu ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/KS-PPS/ArchiwumZIP/KS-PPS-lic-patch.zip poprawkę rozwiązującą problem wczytywania licencji xml. Pobrany plik należy rozpakować w głównym katalogu KS-PPS, czyli najczęściej c:\ks\ks-pps. Operację należy przeprowadzić na każdym stanowisku – nie wystarczy rozpakowanie plików do folderu, z którego końcówki pobierają aktualizację z sieci. Jeżeli po rozpakowaniu plików program nadal się nie uruchamia należy w podkatalogu KS-PPS\KSSEC uruchomić program KSSecRegister.exe.