RODO

REGULACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

SERWIS INFORMACYJNY DOTYCZĄCY OCHRONY PRZETWARZANYCH PRZEZ KAMSOFT S.A. DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych była dla KAMSOFT S.A. zawsze najwyższym priorytetem, tak jest i dziś, gdy nowe wyzwania w tym zakresie stawia rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym przez RODO, a także potrzebom Klientów oraz podmiotów współpracujących z KAMSOFT S.A. udostępniony został niniejszy serwis informacyjny, w ramach którego KAMSOFT S.A. będzie publikował wszelkie istotne dla procesów przetwarzania danych osobowych informacje, w tym również informacje mające na celu spełnienie obowiązków informacyjnych określonych art. 13 i 14 RODO

KONTAKT

Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych, w tym zgłoszenia dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą należy kierować na adres: daneosobowe@kamsoft.pl

INFORMACJE DODATKOWE

Administrator oświadcza, iż wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji w tym przetwarzanych danych osobowych, w szczególności poprzez wdrożenie oraz utrzymywanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymogami normy ISO/IEC 27001:2013. Administrator posiada również aktualny certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z wymogami normy ISO/IEC 27001:2013.