KS-EWD

ELEKTRONICZNA WYMIANA DANYCH DLA APTEK
NR KAT. 2334PI03.00
Screenshot

Innowacyjne rozwiązania

System komunikacji elektronicznej KS-EWD to rozwiązanie innowacyjne, ponieważ zastępuje tradycyjne formy komunikacji, którymi dotychczas najczęściej były rozmowy telefoniczne lub wysyłanie faksu, metodami dużo bardziej nowoczesnymi i wydajnymi – komunikacją elektroniczną. Wprowadzenie komunikacji elektronicznej to korzyści: oszczędność czasu i pieniędzy poprzez minimalizację przetwarzania informacji przez człowieka do minimum; zminimalizowanie ilości błędów poprzez elektroniczny transfer danych, który eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych.

Przewaga systemu

  Istotnymi elementami systemu są:
 • Możliwość pobierania od dostawców informacji o ich ofertach, które w systemie są dostępne w postaci:
  • ofert zwykłych i promocji od hurtowni
  • ofert zwykłych i promocji od grup zakupowych
  • ofert zwykłych i promocji od producentów
  • ofert promocyjnych od grup zakupowych i producentów poprzez system Targów Online
 • Przesyłanie zamówień do dostawców oraz odbieranie potwierdzeń zamówień
 • Odbieranie FV i korekt faktur
 • Reklamacje i potwierdzenia reklamacji
 • Funkcja zapytania o stan i cenę towaru

Korzyści wdrożenia

Zastosowanie systemu komunikacji elektronicznej KS-EWD eliminuje konieczność kopiowania danych z jednego papierowego dokumentu na inny lub ręcznego wprowadzania danych z jednej aplikacji biznesowej do drugiej. Przy tradycyjnej formie komunikacji (bez zastosowania systemów komunikacji elektronicznej) człowiek przynajmniej raz, a czasami wiele razy ręcznie przepisuje te same dane. Stosując system KS-EWD można tego typu procesy wyeliminować całkowicie. Potrafi to zaoszczędzić ogromne ilości czasu pracy pracowników obsługujących działy zakupów i sprzedaży/logistyki. Dodatkowo dokumenty przesyłane w sposób elektroniczny są o wiele bardziej precyzyjne bez względu na ich rozmiar. Korzyści: oszczędność czasu i pieniędzy, zminimalizowane ryzyko błędu, polepszona gospodarka towarami.