SAMODZIELNA AKTYWACJA

System KS-EWD został zaprojektowany tak, aby zminimalizować listę czynności potrzebnych do jego konfiguracji. Aktywowanie dostępu do nowych funkcji komunikacyjnych nie wymaga wizyty opiekuna informatycznego, ani zaawansowanej wiedzy z zakresu obsługi komputera. Podstawowym wymogiem jest jednak dostęp do Internetu.

Samodzielną konfigurację warto przeprowadzić również jeżeli nie posiadają Państwo wykupionej licencji na moduł KS-EWD. Wiele funkcji KS-EWD nie wymaga licencji na ten moduł. Funkcje te to m.in.:

  • zapytanie o stan i cenę towaru,
  • poszukiwacz leku,
  • raporty zwrotne KS-ABD,
  • średnia cena KS-ABD,
  • aktualizacja licencji systemu KS-AOW,
  • System Kontroli Recept – SKR,
  • automatyczna aktualizacja bazy KS-BLOZ,
  • wiadomości/biuletyny,
  • dostęp do bazy KS-BLUR.

Całość uruchomienia systemu jesteście Państwo w stanie zrobić samodzielnie w ciągu zaledwie 2 minut. Proszę tylko postępować zgodnie z instrukcjami. 


Możliwość aktywacji modułu KS-EWD jest zobrazowana w górnej części okna, kilka sekund po uruchomieniu programu, przyciskiem z ikoną symbolizującą kulę ziemską. Ikona ta jest wyświetlana jeżeli na komputerze zostanie wykryte połączenie internetowe.

Uruchomienie inauguracji następuje po kliknięciu klawiszem myszki na ikonie.

Jeżeli ikona nie jest widoczna na głównym oknie programu KS-AOW, inaugurację można również uruchomić w module 44 Komunikacja wybierając z górnego menu funkcję KS-EWD -> Inauguracja.

Krok pierwszy: wyświetla podstawowe informacje o możliwościach modułu komunikacyjnego KS-EWD.


Autoryzacja: czyli ustalenie hasła dostępu do serwisu EWD w firmie KAMSOFT. Hasło to będzie później wykorzystywane przy każdorazowym łączeniu się z serwisem.

Można podać dowolne hasło będące tekstem posiadającym od 6 do 12 liter.

Jeżeli klient jest już u nas zarejestrowany, np. na potrzeby serwisu KS-ABD Online, należy wprowadzić dokładnie takie samo hasło jak zostało wcześniej ustalone.

W przeciwnym wypadku konieczne będzie zgłoszenie telefoniczne lub za pomocą poczty elektronicznej (5420@kamsoft.pl) prośby o ustalenie nowego hasła.

Wtedy nasz pracownik skontaktuje się z Państwem i pomoże w dalszej części rejestracji.

Potwierdzenie autoryzacji: jeżeli hasło zostanie podane prawidłowo, wyświetlone zostanie potwierdzenie jego rejestracji.


Zachęta do KS-ABD: następnym krokiem jest wyświetlenie informacji na temat Aptecznego Banku Danych. Wyświetlony formularz posiada pole “Jestem zainteresowany”, po zaznaczeniu którego nasz pracownik skontaktuje się z Państwem w celu omówienia szczegółów oferty KS-ABD.


Hurtownie farmaceutyczne: kolejny etap prezentuje listę wszystkich hurtowni wspierających komunikację KS-EWD. Jest to jeden z najważniejszych elementów procedury inauguracji, ponieważ umożliwia konfigurację połączeń z dostawcami.

Wystarczy przeciągnąć myszką nazwę serwera KS-EWD z górnej części okna na kontrahenta z Państwa kartoteki umieszczonego w dolnej części ekranu, a wszystkie podstawowe dane potrzebne do połączeń zostaną zapisane na karcie wybranej hurtowni.

Przed pierwszym połączeniem z dostawcą należy z nim ustalić hasło, które później trzeba zapisać na karcie kontrahenta, zakładka [Ctrl+2] Komunikacja, sekcja KS-EWD, pole Hasło.

Do komunikacji KS-EWD w hurtowniach stosowane jest to samo hasło, które było wcześniej używane do połączeń KS-MODEM. Jeśli więc apteka korzystała z połączeń modemowych wystarczy, że przepisze poprzednie hasło również dla KS-EWD.


Zakończenie: w ostanim kroku wyświetlony zostanie ekran informujący o poprawnym zakończeniu procedury rejestracyjnej.


Od tego momentu system KS-AOW jest już poprawnie skonfigurowany, a wszystkie funkcje KS-EWD są już dostępne.